Lijst van elders bewaarde archieven
met betrekking tot Jozef Weyns en Paula Mijlemans

1. AMVC/Letterenhuis (Antwerpen), Minderbroedersstraat 2, 2000 Antwerpen.

16 brieven van Katelijne, Lodewijk en Paula Weyns aan Colomba Thiel.
238 brieven van Jozef Goossenaerts aan Jozef Weyns.
1 brief van Jozef Goossenaerts aan Lodewijk Weyns.
Zie ook: www.letterenhuis.be

2. Archief van de Academie voor de Streekgebonden Academie, Kerkstraat 17, 2970 ‘s Gravenwezel.

Brieven van Paula Weyns-Mijlemans.
Knipsels betreffende Jozef Weyns.
Nota door J. Collen over het Joachim Beuckelaer-eremerk en de werking van de Academie.
Zie ook: www.asg.be

3. Archief van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel.

Bundel nr. 640 handelt over J. Weyns.
Zie ook: www.kmkg.be

4. Archief van de Koninklijke Oud-studentenbond-Lerarenopleiding Lier.

Brief van J. Weyns aan directeur Renaat Merecy, 16 februari 1949.
Foto genomen in 1931 in het muzieklokaal met Jozef Weyns.
Klasfoto van de promotie onderwijzers 1932.
Zie ook: www.oudstudentenbondlier.be

5. Defensie. Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, Sectie Archieven,
   
Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 Brussel.

Stamboekdossiers Jozef Weyns nr. 39678 en nr. 588.483 en dossiers betreffende de legereenheden waar hij diende. De stamboekdossiers kunnen niet geraadpleegd worden zonder de schriftelijke toestemming van de familie.
Zie ook: www.mil.be

6. Documentatiecentrum van het Provinciaal Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk.

Circa 80.000 foto’s van hoeves en andere gebouwen genomen in opdracht van Weyns.
Zie ook: www.bokrijk.be

7. Gemeentearchief Heist-op-den-Berg, Berkenstraat 3, 2220 Heist-op-den-Berg.
    Dossier uit het archief van de RU Gent:

Bevat verslag van de examencommissie bij de verdediging van Weyns’ doctoraat in 1946, foto’s van de leeszaal van de bibliotheek van Gent, groepsfoto van studenten, lessenroosters van de studiej aren van Weyns, kopieën van zijn inschrijvingen, kopieën van zijn uitslagen.
Archief van de Heistse heemkring Die Swane.
Zie ook: www.heist-op-den-berg.be

8. Provinciearchief Antwerpen, Koningin Eliabethlei 22, 2000 Antwerpen.

Archief van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde:
Bevat o.a. verslagen van de vergaderingen met samenvattingen van tussenkomsten
en lezingen door Jozef Weyns.
Zie ook: www.provant.be 

9. Provinciearchief Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Archief Provinciaal Domein Bokrijk:
Bevat o.a.: correspondentie 1953-1974, dossiers betreffende gebouwen, verslagen
van de Museumcommissie.
Zie ook: www.limburg.be

10. Radioarchief van Radio 2 Limburg, Via Media 2, 3500 Hasselt.

De zender heeft 21 luisterfragmenten bewaard:

·          Jozef Weyns over de Commissie voor Monumenten en Landschappen.

·          Jozef Weyns vertelt over Huisraad:

Geschiedenis van het ei
Pocket en volkskunde
Schepenbanken
Maretak
Wijtewagen
Bakhuizen
Potkaas
De 3 Limburgen
Koekplanken (bakvormen)

·          Weyns’ visie op museumbeheer

·          Het werk van Armand Preud’homme

·          Jozef Weyns vertelt hoe hij zijn naslagwerk Volkshuisraad in Vlaanderen maakte

·          Jozef Weyns blikt terug op 20 jaar Bokrijk en benadrukt het belang van een dergelijk museum

·          Jozef Weyns over de eerste 10 jaar van Bokrijk op 17 augustus 1968

·          Gouverneur Roppe brengt hulde aan Jozef Weyns, 2 maanden voor zijn dood

·          Jan Gerits brengt hulde aan Jozef Weyns, 2 maanden voor zijn dood

·          Francis Goole en Jozef Weyns over het verband tussen boedelstaten, huisraad en familiegeschiedenis

·          In memoriam Jozef Weyns

·          Lied ‘Ons heem’ van Jozef Weyns door BRT-koor

Zie ook: www.radio2.be

11. Stadsarchief Lier, Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier.

Archief van Frans Verstreken:
Documentatiemap betreffende Jozef Weyns
Zie ook: www.lier.be 

12. Verschillende heemkundige kringen, geschiedkundige genootschappen e.a.
      hebben in hun archief documenten betreffende Jozef Weyns, o.a.

Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
Archief Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw: Archief betreffende Jozef Weyns