Foto SYB'L S-pictures ©Provinciebestuur Antwerpen

 

Publicaties

 

  NIEUW !!

 

Hartelijkst van huis tot huis - Brieven van Jozef Weyns (1913-1974), Robert Lenaerts           

In 2013 herdachten we de 100e geboortedag van Dr Jozef Weyns met o.a. de uitgave van een mooi geïllustreerd en uniek boek over de grondlegger van Bokrijk, bezieler van heemkunde en erfgoedzorg, volkskundige...
De vele duizenden brieven die Jozef Weyns schreef en ontving, vormen voor het nieuwe boek een bijzondere invalshoek. Dankzij deze briefwisseling (uit het archief van het Letterenhuis Antw.), krijgt de lezer een boeiende kijk op de persoon die Jozef Weyns was als heemkundige en als conservator van het Openluchtmuseum van Bokrijk, maar evenzeer als mens en als gezinshoofd.
Robert Lenaerts, schoonzoon van Jozef Weyns en historicus, selecteerde een aantal brieven en brieffragmenten. Hiermee stelde hij het levensverhaal van Jozef Weyns opnieuw samen.

         Aankoopprijs boek 25,00 €, verzendingskosten 6,50 €.
         Overschrijving op rekeningnummer BE97 7330 3185 6749 KREDBEBB
         op naam van vzw Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns,
         mededeling 'boek Jozef Weyns'.
         Info katelijne.weyns@gmail.com - 0495 165 545     

 

Volkshuisraad in Vlaanderen

Dit uitgebreide standaardwerk verscheen in 1974 in eigen beheer. Het kreeg de prijs voor het Beste Boek, Rijksuniversiteit Gent.
In 1999 werd dit vierdelige naslagwerk van Dr. Jozef Weyns heruitgegeven.

Er zijn nog exemplaren te verkrijgen tegen de prijs van 150 €.

Voor meer info kan u contact opnemen met Katelijne Weyns,
tel. 0495 165 545,
of via mail katelijne.weyns@gmail.com.

 

Achter de traditie. Op zoek naar een levend verleden.

Leven en werk van Jozef Weyns.

Met de steun van het Provinciaal Bibliotheek Centrum en van de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zette de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns een aantal initiatieven op het getouw. De publicatie van deze bio-bibliografie is de voorlopige apotheose.

Dit werk over Dr. Jozef Weyns is intussen uitverkocht.

 

Inventaris van de archieven

De inventarisatie van de rijke archieven van het echtpaar Weyns-Mijlemans is een mooi initiatief van de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns.

Twee historici, Sam Van Clemen en Sofie Wauters, namen zowel het archief dat in het AMVC/Letterenhuis in Antwerpen berust als de privé-archieven in Ter Speelbergen door. De neerslag van hun werk is een wetenschappelijke inventaris, die ook als elektronisch databestand beschikbaar is.

Voor meer informatie kan u terecht bij sofie.rousseau@skl.provant.be

 

10 jaar Kempens Landschap

Het fotoboek is te verkrijgen door 19,99 euro over te maken op rekeningnummer 068-2250705-41 met de vermelding ‘boek 10 jaar Kempens Landschap’. Na ontvangst van de betaling wordt dit fotoboek opgestuurd.

 

Enkele andere werken van de hand van Dr. Jozef Weyns zijn o.a.

- Het verhaal van ons huis, Davidsfonds, 1954

- Bokrijkse berichten, o.a. deel VI: Het Kempisch Boerenhuis, 1960

- Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkscultuur, Heideland, 1961

- Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen, Verbond voor Heemkunde, 1963

- Brieven uit mijn bakhuis, in eigen beheer, 1967

- Vlaamse hoeven, vorm en sfeer, Van in, 1967

- Bokrijk, zin en zijn, Tielt Lannoo, 1970

- Haard en Heem, Heistse Heemkring Die Swane, 1984

De meeste van deze werken zijn niet meer in de handel te verkrijgen, maar nog wel te vinden in archieven, tweedehands boekhandels, of hier en daar op boekenmarkten...

 

 

•  Katelijne.Weyns@gmail.com  • © 2014 • Privacy Policy  •

www.ter-speelbergen.be