Foto's SYB'L S-pictures Provinciebestuur Antwerpen

 

Archieven

 

De archieven van Jozef Weyns en Paula Mijlemans worden bewaard in het AMVC/Letterenhuis, Minderbroedersstraat 2 te 2000 Antwerpen. De reeks foto's, dia's en fiches worden bewaard in Ter Speelbergen, Peredreef 5 te 2580 Beerzel.

 

Beide archieven zijn ontsloten door zowel een klassieke gedrukte inventaris, als door een elektronisch databestand.

 

De inventaris van het archief is vrij algemeen. Het is online beschikbaar via deze link. Om te weten wat er achter de archiefstukken zit, kan men in het Letterenhuis Antwerpen de stukken nakijken.

Gelieve hiervoor eerst de toestemming te vragen aan Dr Lodewijk Weyns, tel. 015 24 27 27 of mail naar weyns-suharti@telenet.be

 

Voor de weg naar de externe archieven, klik hier.

  Katelijne.Weyns@gmail.com    2014 Privacy Policy

www.ter-speelbergen.be