Publicaties

Publicaties

 NOG VERKRIJGBAAR

Hartelijkst van huis tot huis

Brieven van Jozef Weyns (1913-1974),

Robert Lenaerts

In 2013 herdachten we de

100e geboortedag van

Dr Jozef Weyns met o.a.

de uitgave van een mooi

geïllustreerd en uniek boek

over de grondlegger van

Bokrijk, bezieler van heemkunde en erfgoedzorg, volkskundige...

De vele duizenden brieven die Jozef Weyns schreef en ontving, vormen voor het nieuwe boek een bijzondere invalshoek. Dankzij deze briefwisseling (uit het archief van het Letterenhuis Antw.), krijgt de lezer een boeiende kijk op de persoon die Jozef Weyns was als heemkundige en als conservator van het Openluchtmuseum van Bokrijk, maar evenzeer als mens en als gezinshoofd.

U kan het boek bestellen via mail bij katelijne.weyns@gmail.com.

 

Volkshuisraad in Vlaanderen

Dit uitgebreide standaardwerk verscheen in 1974 in eigen beheer. Het kreeg de prijs voor het Beste Boek, Rijksuniversiteit Gent. In 1999 werd dit vierdelige naslagwerk van Dr. Jozef Weyns heruitgegeven.

Er zijn nog exemplaren te verkrijgen tegen de prijs van 150 €. Voor meer info kan u contact opnemen met Katelijne Weyns, tel. 0495 165 545, of via mail katelijne.weyns@gmail.com.

Achter de traditie. Op zoek naar een levend verleden.

Leven en werk van Jozef Weyns

Met de steun van het Provinciaal Bibliotheek Centrum en van de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zette de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns een aantal initiatieven op het getouw. De publicatie van deze bio-bibliografie is de voorlopige apotheose. Dit werk over Dr. Jozef Weyns is intussen uitverkocht.

Inventaris van de archieven

De inventarisatie van de rijke archieven van het echtpaar Weyns-Mijlemans is een mooi initiatief van de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns.

Twee historici, Sam Van Clemen en Sofie Wauters, namen zowel het archief dat in het AMVC/Letterenhuis in Antwerpen berust als de privé-archieven in Ter Speelbergen door. De neerslag van hun werk is een wetenschappelijke inventaris, die ook als elektronisch databestand beschikbaar is.

Enkele andere werken van de hand van Dr. Jozef Weyns zijn o.a.

- Het verhaal van ons huis, Davidsfonds, 1954

- Bokrijkse berichten, o.a. deel VI Het Kempisch Boerenhuis, 1960

- Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkscultuur, Heideland, 1961

- Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen, Verbond voor Heemkunde 1963

- Vlaamse hoeven, vorm en sfeer, Van In 1967

- Bokrijk, zin en zijn, Tielt Lannoo, 1970

- Haard en Heem, Heistse Heemkring Die Swane, 1984

 

De meeste van deze werken zijn niet meer in de handel te verkrijgen, maar nog wel te vinden in archieven, tweedehands boekhandels, of hier en daar op boekenmarkten...